Rekrutacja | Rekrutujemy | Rekruter – wszystko o rekrutacji

Kto to jest rekruter?

Proces rekrutacji, prowadzący od zidentyfikowania potrzeby uzupełnienia braków kadrowych w danym zakładzie pracy, poprzez gromadzenie ofert kandydatów na pracowników, ich selekcję, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, aż do finalnego zatrudnienia pracownika, prowadzony powinien być przez wykwalifikowanego rekrutera. Najłatwiej opisać tę profesję jako specjalistę do spraw rekrutacyjnych, działającego na rynku pracy. Click To TweetPraca ta polega na poszukiwaniu kandydatów i prowadzeniu projektów rekrutacyjnych, nie tylko zewnętrznych, ale i wewnętrznych, w obrębie już zatrudnionych w danej firmie pracowników. Zadaniem rekrutera jest poznanie kandydatów na dane stanowisko pracy, wyszukanie najlepszego z nich i pozyskanie go dla firmy.

W jaki sposób zwiększyć jego skuteczność?

Zwiększanie sukcesywnie skuteczności działania rekrutera na polu zawodowym pozwala na szybsze, bardziej efektywne i co za tym idzie tańsze pozyskiwanie odpowiednich pracowników dla pracodawców. Można tego dokonać na szereg różnych sposobów, m.in. poprzez:

  • Odbywanie specjalnych kursów kierowanych do rekruterów i specjalistów rynku pracy – pozwalają one na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących poradnictwa zawodowego, zasad prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych czy skutecznej selekcji kandydatur pracowników.
  • Ciągły rozwój zawodowy – dobry rekruter nie będzie poprzestawał na tym, co umie i co wie. Nie ustanie w ciągłym samodoskonaleniu zawodowym, dzięki czemu będzie jeszcze lepiej wykonywał swoją pracę na rzecz pracodawców.
  • Umiejętność odpowiedniej sprzedaży stanowiska – rekrutacja ma wiele wspólnego ze sprzedażą. Rekruter powinien więc umieć „sprzedać” stanowisko pracy, zwłaszcza wtedy, gdy poszukuje pracownika wartościowego, który może przebierać spośród ofert pracy w konkurencyjnych firmach. Umiejętności sprzedażowe są tu nie tyle pożądane, co często wymagane.
  • Poprawne zawieranie relacji z innymi ludźmi – zwłaszcza podczas rozmów kwalifikacyjnych u rekruterów istotne stają się umiejętności komunikacyjne, empatia, wykazanie zrozumienia stanowiska drugiej strony. Rekruter powinien mieć łatwość w nawiązywaniu kontaktów, zawieraniu relacji z innymi ludźmi, dla zwiększania skuteczności swojego działania.
  • Zaciekawienie kandydata stanowiskiem pracy – żyjemy w dobie, kiedy rynek pracy staje się rynkiem pracownika, który może dyktować warunki swojego zatrudnienia. Jeśli odwrócimy role, to on będzie się interesował stanowiskiem pracy, które rekruter ma mu do zaoferowania. Ponownie bardzo ważne staje się, aby taka osoba była poniekąd przedstawicielem handlowym, a jej promowanym produktem będzie konkretne stanowisko pracy.
  • Umiejętność dotarcia do kandydata – na rozmowie kwalifikacyjnej każdy kandydat na pracownika stara się wypaść jak najlepiej i nie odsłania swojego wnętrza. Czasem jest tak zestresowany przy rozmowie z rekruterem, że nie umie „się sprzedać”, dlatego będzie miał niewielkie szanse na zdobycie pracy. Rekruter powinien tak kierować rozmową i wykazywać się empatią, aby kandydat sam się przed nim otworzył. To dobry sposób na poznanie „prawdziwego ja” kandydata.

rekruter 2 Jak zwiększyć skuteczność na stanowisku rekrutera?

  • Prowadzenie luźnej rozmowy – sztywność wypowiedzi, niedostępna postawa ciała to cechy osoby, która nie ma szansy na zdobycie zaufania kandydata na pracownika. Znacznie lepsze efekty rekrutacyjne można uzyskać przy prowadzeniu luźnej, przyjemnej rozmowy.
  • Stosowanie odpowiednich schematów lub modelów rekrutacyjnych – szybciej i sprawniej można prowadzić rekrutację, jeśli doskonale zna się modele rekrutacyjne. Kierowanie się schematami przydaje się zwłaszcza przy kompletowaniu dużej załogi pracowniczej i ograniczonym czasie na takie działania.
  • Umiejętność zauważenia odpowiednich cech i umiejętności u kandydata – idealny kandydat na pracownika powinien charakteryzować się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem, umiejętnościami praktycznymi oraz cechami charakteru pożądanymi przez pracodawcę. Często to rekruter musi na podstawie CV kandydata i osobistego spotkania z nim, intuicyjnie ocenić, czy znalazł taką osobę, jakiej szukał.
  • Prosty przekaz dla pozyskania korzyści – ową korzyścią jest oczywiście wartościowy pracownik, którego rekruter łatwiej pozyska przy jasnym stawianiu warunków zatrudnienia.

Podsumowanie artykułu

Praca rekrutera jest bardzo ważna dla firm, które korzystają z jego usług. W wielu przedsiębiorstwach w działach HR są tworzone specjalne stanowiska pracy dla rekruterów, dzięki czemu proces rekrutacyjny może być prowadzony efektywnie. Jeśli osoba na takim stanowisku nie będzie ustawała w samodoskonaleniu zawodowym i szlifowaniu cech idealnego rekrutera, to będzie znacznie skuteczniejsza w swoim działaniu.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Na czym polega skuteczna selekcja aplikacji kandydatów?

Jednym z najważniejszych, integralnych etapów rekrutacji pracowników do firmy czy instytucji jest selekcja kandydatur. Polega ona na wyłonieniu spośród wszystkich...

Zamknij