Rekrutacja | Rekrutujemy | Rekruter – wszystko o rekrutacji

Rozmowa kwalifikacyjna, nazywana także nowocześnie z języka angielskiego interview, jest okazją zarówno dla kandydata na pracownika, jak i dla pracodawcy lub osoby przeprowadzającej rekrutację, na lepsze, wzajemne poznanie. Z aplikacji papierowej czy elektronicznej rekruter niewiele może wyczytać na temat osobowości, postaw i wyznawanego systemu wartości kandydata. Nie wie, jak będzie on zachowywał się w grupie pracowniczej i czy się w niej odnajdzie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej można też skonfrontować zadeklarowane umiejętności i cechy z realnymi zdolnościami kandydata. Przykładem niech będzie tutaj sprawdzenie znajomości języka angielskiego, poprzez płynne przejście przez rekrutera podczas rozmowy na język angielski. Jeśli kandydat podejmie wymianę zdań w języku obcym to najlepsze potwierdzenie jego kompetencji w tym zakresie.

Pomimo faktu, że waga rozmowy kwalifikacyjnej jest wysoka, a rekruter może dzięki niej w sposób obiektywny wybrać najlepszego kandydata na pracownika, popełniane przez niego błędy mogą zakłócić poprawną selekcję kandydatów.

14 popełnianych błędów w czasie rozmowy kwalifikacyjnej

Na ogłoszenie o pracę odpowiadają różne osoby, także i te, które nie do końca spełniają podstawowe założenia zawarte w ofercie pracy. Dlatego już przy wstępnej selekcji aplikacji można je odrzucić, pozostawiając wyłącznie te, które interesują pracodawcę. Rekruter powinien wyselekcjonować kandydatów na pracowników, którzy jak najlepiej spełniają wymagania stawiane idealnemu pracownikowi, a następnie zaprosić ich na rozmowę kwalifikacyjną.

Bez należytego przygotowania do niej i przemyślenia jej przebiegu, rekruter może popełnić wiele błędów, wśród których wymienia się:

 1. Zbyt wysokie oczekiwania dotyczące CV – nie można pogodzić ze sobą młodego wieku kandydata z ponad 10-letnim doświadczeniem w zawodzie, albo kilku kompetencji jednocześnie, które tematycznie są od siebie bardzo odległe. Mało który kandydat spełni takie oczekiwania, przez co rekruter nie będzie miał kogo zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Niewłaściwe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej – są to pytania, które nic nie wnoszą do rozmowy i procesu rekrutacyjnego, przez co rekruter nie jest w stanie stwierdzić, czy kandydat będzie dobrze wypełniał swoje przyszłe obowiązki zawodowe.
 3. Wypytywanie o byłą pracę i metody pracy – dopuszczalne jest zapytanie kandydata, dlaczego zrezygnował on z poprzedniej pracy czy rozstał się w inny sposób z byłym pracodawcą. Jeśli wypowiada się o nim z szacunkiem, działa to na jego plus podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Rekruter nie powinien jednak wgłębiać się w szczegóły poprzedniej pracy kandydata. To nieprofesjonalne zachowanie.
 4. Poleganie wyłącznie na rozmowie kwalifikacyjnej – w rekrutacji należy wykorzystywać szereg narzędzi prowadzących do wyselekcjonowania najlepszego pracownika spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur. Naukowcy z Uniwersytetu Michigan twierdzą, że rozmowa kwalifikacyjna zwiększa szansę na powodzenie rekrutacji o zaledwie 2 proc. Dlatego należy stosować i inne narzędzia rekrutacji, w tym testy, zadania czy metody typu Assessment Center.
 5. Niesprawdzenie referencji – pozytywna opinia o danej osobie wystawiona przez dawnego pracodawcę lub współpracownika działa jak polecenie i marketing wirusowy.
 6. Dyskredytowanie zbyt wysokich kwalifikacji kandydatów – nie ważne, że pracownik ma dyplom doktoranta i wieloletnie doświadczenie w pracy, a teraz aplikuje na stanowisko szeregowego pracownika. Zawsze lepiej zatrudnić zbyt dobrego kandydata, niż godzić się na pracę słabego pracownika.
 7. Nieumiejętność sprzedawania stanowiska pracy – rekruter nie opowiada o plusach przyszłej pracy kandydata, o tym, co może dzięki niej osiągnąć, czyli nie skłania potencjalnego pracownika do pożądania stanowiska.
 8. Brak przygotowania do rozmowy – rekruter, który „z biegu” idzie na rozmowę kwalifikacyjną i nie wie nawet, na jakie stanowisko prowadzony jest nabór pracowników, odznacza się brakiem szacunku do osób, z którymi rozmawia i nie jest w stanie odpowiadać na ich pytania dotyczące przyszłej pracy. Zniechęca je tym samym do zatrudnienia w danej firmie.
 9. Wyciąganie pomysłów od byłych pracowników – to, co ktoś już dokonał w firmie nie znaczy, że nowy pracownik nie będzie na tyle kreatywny, aby przebić jego pomysły.
 10. Brak zdolności budowania relacji – niesympatyczny, mrukliwy rekruter nie stwarza dobrej atmosfery na rozmowie kwalifikacyjnej. Nie nawiązuje podstawowej relacji z kandydatami, a powinien, ponieważ jest w takim momencie wizytówką firmy, w której pracuje.
 11. Nieumiejętność słuchania innej osoby – nie tylko rekruter ma prawo głosu podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nie jest to bowiem monolog, ale dialog i kandydat może chcieć się czegoś dowiedzieć o swojej przyszłej firmie i warunkach pracy.
 12. Wąski punkt widzenia – brak horyzontów u rekrutera to poważny błąd popełniany podczas rozmów z kandydatami na pracowników.
 13. Brak dostępności – rekruter ma tylko kilka minut na rozmowę z kandydatem i nie jest dla niego dostępny poza tym spotkaniem, nawet jeśli kandydat chciałby się czegokolwiek dowiedzieć, chociażby o wynikach rekrutacji.
 14. Brak aktualnej wiedzy – ujawnia to brak należytej kompetencji osoby rekrutującej do pracy kandydatów.
Rozmowa kwalifikacyjna powinna przynieść pracodawcy najlepszego pracownika, który spełni wszystkie jego oczekiwania, albo nawet je przewyższy. Click To Tweet

Niestety błędy popełniane przez rekruterów, brak informacji zwrotnej o wynikach kolejnych etapów rekrutacji powodują, że kandydaci często są wybierani dosłownie losowo do pracy i w efekcie firma musi wielokrotnie powtarzać kolejne etapy zatrudniania pracowników, co naraża ją na zbędne koszty.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Konferencje

Zdecydowanie przyjemniej pracuje się pracownikom, którzy się znają i lubią aniżeli takim, którzy mają w odniesieniu do siebie chłodny stosunek,...

Zamknij