Rekrutacja | Rekrutujemy | Rekruter – wszystko o rekrutacji

Jednym z najważniejszych, integralnych etapów rekrutacji pracowników do firmy czy instytucji jest selekcja kandydatur. Polega ona na wyłonieniu spośród wszystkich złożonych aplikacji na dane stanowisko pracy tych, które najlepiej są dopasowane do idealnego modelu wartościowego pracownika. Selekcji powinien dokonywać doświadczony i wykwalifikowany rekruter, biorąc pod uwagę różne czynniki wyboru kandydata na pracownika. Na czym dokładnie polega skuteczna selekcja aplikacji kandydatów, która zakończy się zaproszeniem na rozmowy kwalifikacyjne albo podpisaniem umowy o pracę z najlepszym kandydatem?

System selekcji kandydatów

W odpowiedni na ogłoszenie rekrutacyjne do pracy pracodawca czy specjalista ds. HR otrzymuje na skrzynkę mailową czy przy pomocy standardowych, papierowych listów, czasem dziesiątki, a nawet setki aplikacji kandydatów. Rzetelna selekcja kandydatów wymaga, aby rekruter sprawdził CV każdej osoby, która nadesłała swoją aplikację. Click To Tweet Selekcja odbywać się musi pod kątem najważniejszych czynników, które czynią z kandydata pracownika idealnego dla firmy, na dane stanowisko pracy. Wśród czynników tych należy wymienić:

  • Doświadczenie zawodowe – należy zweryfikować, czy prezentowane w CV kandydata doświadczenie jest adekwatne do stanowiska pracy, o które się ubiega. Jeśli pracodawca zaznaczył w ofercie pracy, że doświadczenie jest wymagane, rekruter powinien odrzucić już w pierwszej turze selekcji wszystkie te CV, które nie spełniają tego warunku.
  • Umiejętności zawodowe – kandydat na pracownika powinien odznaczać się umiejętnościami i kompetencjami, które są ważne dla danego stanowiska pracy. Jeśli pracownik ma pracować np. jako operator maszyny produkcyjnej, musi posiadać umiejętność jej obsługi.
  • wykształcenie – kierunkowe wykształcenie czasem jest bardzo ważne w pracy zawodowej, zwłaszcza na takich stanowiskach jak architekt, kierownik budowy, lekarz, prawnik i tak dalej. Brak odpowiedniego wykształcenia (w takich przypadkach) dyskwalifikuje kandydata na pracownika.
  • pasje i zainteresowania – selekcja pod takim kątem aplikacji kandydatów jest trudna, ale jeśli kandydat posiada unikalne zainteresowania, które pozwalają budować jego charakter zgodnie z wymogami organizacji, w jakiej ma pracować, będzie zdobywał dodatkowe punkty w procesie selekcji CV.
  • wcześniejsze miejsca i stanowiska pracy – należy sprawdzić, gdzie kandydat wcześniej pracował, jakie stanowisko zajmował, ile przepracował w danym miejscu pracy oraz jakie miał obowiązki zawodowe. Wszystkie te informacje powinny znaleźć się w CV kandydata.

Po analizie CV można wyszukać interesujących rekrutera kandydatów na pracownika na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), sprawdzić kim jest prywatnie i jakie treści publikuje na swoich profilach w social media. Może przynieść to wiele cennych informacji dla osoby rekrutującej pracowników. Warto sprawdzić przy selekcji, czy kandydat wyróżnia się na tle innych, np. działalnością charytatywną, osiągnięciami dodatkowymi, otrzymanymi nagrodami i tak dalej. Na koniec należy przemyśleć, czy istnieją szanse na to, że kandydat przyniesie wartość dodaną dla firmy, jeśli zostanie zatrudniony.

Ostatnim krokiem w selekcji jest sprawdzenie referencji kandydata, np. telefonicznie lub mailowo, dzwoniąc do jego byłych pracodawców.

Co po wykonanej selekcji?

Wykonana poprawnie i rzetelnie, z pełnym zaangażowaniem rekrutera selekcja kandydatur potencjalnych pracowników powinna zakończyć się wyłonieniem potencjalnie najlepszych CV. Można zaprosić wówczas takich kandydatów na osobiste rozmowy kwalifikacyjne. Inne interesujące CV warto zarchiwizować, aby można było wrócić do nich przy następnej okazji zatrudniania. Click To Tweet Kandydaci, którzy nie spełniają podstawowych założeń pracodawcy, zostaną wykluczeni z dalszych etapów rekrutacji.

Podsumowanie artykułu

Skuteczna selekcja aplikacji kandydatów na pracowników jest żmudnym zadaniem, które usprawnia się dziś dzięki elektronicznym systemom i aplikacjom. Rekruter musi jednak zajrzeć do każdego CV i skontrolować, czy umiejętności, wykształcenie i doświadczenie kandydata są zgodne z wymaganiami pracodawcy. Jeśli tak jest, a kandydat wyróżnia się ciekawym hobby i innymi osiągnięciami, ma duże szanse na sukces w kolejnych etapach rekrutacji.

Przeczytaj poprzedni wpis:
14 najczęstszych błędów popełnianych podczas rozmowy kwalifikacyjnej przez rekruterów

Rozmowa kwalifikacyjna, nazywana także nowocześnie z języka angielskiego interview, jest okazją zarówno dla kandydata na pracownika, jak i dla pracodawcy...

Zamknij